Otvaranje apoteke – kako otvoriti apoteku

Otvaranje apoteke je veliki iskorak u preduzetničke vode. Do ove ideje najčešće dolaze diplomirani farmaceuti, međutim, vlasnici apoteka mogu biti i ljudi koji nisu odabrali ovaj životni poziv. 

Kada malo bolje pogledate, na svakom ćošku naići ćete na apoteku, što znači da plivanje u farmaceutskim vodama zahteva ozbiljnu spremnost da se konstatno borite sa konkurencijom, donoseći novitete u svom poslovanju. 

Kako otvoriti apoteku, šta je sve potrebno od opreme, na kakva ulaganja treba da budete spremni, ali i šta treba nabaviti od papirologije otkrivamo u tekstu koji se nalazi pred vama.

Da li je otvaranje apoteke dozvoljeno onima koji nisu farmaceuti?

Važno i potpuno logično pitanje jeste: da li možete otvoriti apoteku ukoliko niste farmaceut? 

 Odgovor je da. 

Ipak, morate pronaći diplomiranog farmaceuta koga ćete imenovati za osnivača apoteke. Ugovorom koji ćete zajedno potpisati, postavićete uslove i obaveze koje ćete imati. 

Istini za volju, sa pravne strane – osnivač apoteke se posmatra kao vlasnik

Međutim, ukoliko imate blisku osobu koja je farmaceut ili nekoga ko je spreman da sarađuje na ovaj način, dogovor se može postići bez većih problema. 

Takođe, opcija može biti i da otvorite apoteku na svoje ime iako niste farmaceut i da zaposlite dovoljno stručnog kadra (farmaceuta), ali isključivo ukoliko otvarate apoteku koja je zdravstvena ustanova.

Žena koja drži kapsulu u ruci

Kako otvoriti apoteku uz prikupljenu dokumentaciju?

Dug je put od želje da imate apoteku, do otvaranja vrata urednog apotekarskog prostora gde će vas dočekati ljubazni prodavci u belim uniformama, ipak, ukoliko ste dovoljno uporni i rešeni da imate apoteku u svom vlasništvu, izdvojili smo kompletnu dokumentaciju koju je potrebno priprmeiti, kako za otvaranje firme, tako i za konkretno otvaranje apoteke. 

Dokumenti za dozovolu Ministarstva zdravlja 

Prvi i osnovni papir koji treba da dobijete jeste odobrenje Ministarstva zdravlja za otvaranje apoteke. Biće vam potrebno Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, kome ćete morati da dostavite sledeću dokumentaciju:

 • fotokopiju lične karte
 • kopiju diplome osnivača (farmaceuta), original treba doneti na uvid
 • fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, original doneti na uvid
 • dokaz da je osnivač upisan u imenik nadležne komore
 • fotokopiju licence osnivača, original doneti na uvid
 • dokaz o radnom statusu (dokaz o nezaposlenosti ili dokaz da je zdravstveni radnik korisnik starosne penzije)
 • dokaz nadležnog suda da osnivaču nije izrečena krivična sankcija
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača (lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti)
 • fotokopiju lične karte za svakog od zaposlenih
 • fotokopije diploma zaposlenih
 • kopije uverenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene
 • fotokopije licenci za zaposlene
 • skica poslovnog prostora sa obeleženim prostorijama (u skladu sa namenom u okviru prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti)
 • dokaz o osnovu korišćenja prostora za obavljanje zdravstvene delatnosti (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor)
 • popunjen zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za početak rada i obavljanja zdravstvene delatnosti
 • atesti za opremu (garantni list za novu opremu, potvrda ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme u slučaju da je oprema korišćena)
 • dokaz o uplati takse i troškova (republička administrativna taksa i naknada troškova vršenja nadzora zdravstvenih inspektora)

Pripremite podatke potrebne za otvaranje firme i registraciju u APR-u 

Agencija za privredne resurse, odnosno APR, je glavna stanica za sve one koji žele da otvore svoju firmu, a kako biste bili upisani u njihov registar potrebno je da priložite: 

 • popunjenu registracionu prijavu 
 • fotokopiju lične karte osnivača
 • rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti 
 • dokaz o uplaćenoj nadoknadi za registraciju preduzeća

Ovo je sve što vam je potrebno kako biste otvorili pojedinačnu apoteku na svoje ime, ukoliko ste farmaceut, odnosno na ime diplomiranog farmaceuta sa kojim ste postigli dogovor. 

Saglasnost sanitarne inspekcije za otvaranje apoteke 

Osim navedenih dokumenata biće potrebno da prikupite i saglasnost sanitarne inspekcije za obavljanje delatnosti u objektu koji ste odabrali (što znači da pre toga morate odabrati lokaciju na kojoj će se vaša apoteka naći). Sanitarni nadzor obavljaju sanitarni inspektori, pa je potrebno kontaktirati onog ko je zadužen za vašu opštinu, odnosno opštinu na kojoj se nalazi objekat koji ćete preurediti u apoteku. 

Finansijska ulaganja  za otvaranje apoteke – koliko košta otvaranje apoteke?

Uzevši u obzir da samo nabavljanje navedenih dozvola iziskuje plaćanje različith taksi, jasno je da će otvaranje apoteke iziskivati novčano ulaganje na koje bi trebalo da budete spremni. 

Treba da izdvojite novac za:

 • adaptaciju lokala 
 • opremu 
 • lekove koji su vam potrebni za početak 

Ukoliko ste farmaceut, za početak možete raditi sami, ali ako ne, onda će vam biti potreban i stručni kadar. 

Osim pitanja koliko košta otvaranje apoteke, trebe da postavite i pitanje koliko će koštati mesečno održavanje, jer se zapravo mnogo veća ulaganja kriju u odloženim troškovima kao što su: 

 • zakup lokala (ukoliko nije vaš)
 • komunalije 
 • isplaćivanje zaposlenih 

Za ove tri stavke možete uštedeti na sledeći način: 

Odaberite nešto jeftiniji zakup lokala (pogledajte kako se kreću cene zakupa na različitim gradskim lokacijama), samim tim će se smanjiti i troškovi potrebni za komunalije. Što se tiče isplaćivanja zaposlenih, kao što smo rekli najveću uštedu napravićete ako ste diplomirani farmaceut, te ne morate u početku dok se posao ne razradi zapošljavati nikoga. 

 

Kako odabrati lokaciju za osnivanje apoteke?

Kada birate lokaciju za otvaranje apoteke, jedna stvar je ključna: da bude pristupačna. To znači da se do nje lako dolazi i autobusom, automobilom, ali i peške (idealno bi bilo da se nađe na nekoj prometnoj lokaciji, gde veliki broj ljudi šeta). 

Idealno je da na lokaciji na kojoj otvarate apoteku nema drugih apoteka, bar ne u vašoj blizini, ali s obzirom na to da danas gotovo nema naselja bez apoteke, potrudite se da budete bar dovoljno udaljeni, odnosno da vaša apoteka bude ona na koju će ljudi prvo naići. 

Treba da procenite ko će vam najčešće posećivati apoteku. Primera radi, idealno je otvoriti apoteku u blizini pijace ili pošte, kako bi ljudi koji idu u kupovinu mogli da svrate usput. Takođe, ovo je vrlo praktično i za penzionere, koji su česti posetioci apoteka, njima ćete mnogo olakšati ukoliko im je apoteka blizu prodavnica koje inače posećuju. 

Ako želite da privučete nešto mlađe kupce, uvek je dobro otvoriti apoteku pored kafića, restorana brze hrane, pivnice ili sličnih lokacija. 

Izaberite adekvatan prostor za osnivanje apoteke 

Kao što smo već rekli, apoteka nije bilo kakav objekat, za nju je vrlo jasno propisano gotovo svako pravilo, pa tako postoje i ona koja se tiču toga kako treba da izgleda prostor namenjen za osnivanje apoteke.

Ako otvarate samostalnu apoteku prostor mora da ima najmanje 30 m2 i da poseduje sledeće prostorije: oficinu ( najmanje 15 m2), laboratoriju (najmanje 4m2), materijalku (najmanje 4 m2) i garderobu sa toaletom za zaposlene (najmanje 7 m2). 

Ukoliko otvarate zdravstvenu ustanovu apoteku, minimum je da pronađete lokal od 40 m2, sa istim rasporedom prostorija. 

Opremanje prostora apoteke – šta je sve potrebno?

Kako otvoriti apoteku a da je ne opremite tako da uliva poverenje svakom kupcu? Potrebno je misliti na veliki broj stvari pri opremanju apoteke, a mi smo ih grupisali u važne celine, kako biste se lakše snašli. 

Sve od uniformi za zaposlene, preko adekvatne rasvete, do neophodne literature je “vaša briga” zato počnimo ispočetka. 

Neophodno je da nabavite radne stolove i police, zatim automatske birete, frižidere, menzure (porcelanske, emajlirane, staklene i plastične), biće vam potrebne i apotekarske kašike, komora za rastvaranje antibiotskih sirupa… Takođe, na listu dodajte i rešo i sudoperu, odnosno sve što će biti potrebno zaposlenima. 

Kompletna oprema koju donesete u apoteku treba da ima potvrdu ovlašćenog servisera o ispravnosti robe.

Takođe, digitalizacija je odavno pustila korenje u svim sverama industrije i prodaje, pa je tako i za otvaranje apoteke neophodno da nabavite kompjuter. 

Ono što u svakoj apoteci mora da se nađe je i stručna literatura, i to: farmakopeja, farmakoterapijski priručnik, priručnik o otrovima i antidotima, registar lekova).

Nabavka lekova za otvaranje apoteke 

Lekovi su specifična roba – potrebno ih je držati u propisanim uslovima, voditi računa o njihovoj efikasnosti i roku trajanja. Zbog toga su dileme oko toga koliko lekova nabaviti jako česte za one koji tek ulaze u biznis. 

Procenjuje se da bi za samostalnu apoteku trebalo nabaviti lekove u količini za pet dana poslovanja, dok za zdravstvene ustanove apoteke treba nabavite lekove za sedam dana poslovanja. 

Takođe, prilikom nabavke lekova fokusirajte se na one koji “najviše idu”, o tome možete razgovarati sa iskusnim apotekarima. Nema smisla praviti zalihe lekova koji se veoma malo traže, jer su mnogo veće šanse da će ova investicija propasti, nego da će se isplatiti. U ovom slučaju treba poslovati na sledeći način: kada vam pacijent zatraži lek koji nemate, poručite ga da sutra stigne, a potom kontaktirajte pacijenta koji će doći po njega. 

Budite spremni da vaša prva nabavka ne odgovori u potpunosti na potrebe vaših budućih kupaca, što je i logično jer ih još uvek niste upoznali. Baš zato treba uzeti manje količine, jer ćete već nakon prvog meseca poslovanja steći uvid u to koliko čega treba naručiti. 

Žena koja stoji na kasi u apoteci

Kako birati zaposlene i šta je sve potrebno 

Kada dođe do toga da birate zaposlene, savetujemo da napravite balans između iskusnog stručnog kadra i mladih, ambicioznih diplomiranih farmaceuta, odnosno farmaceutskih tehničara. Ovaj balans će biti odličan za dinamiku rada. 

Savetujemo vam da buduće zaposlene lično intervjuišete i da verujete svojoj proceni kada je reč o tome ko će nositi bele mantile u vašoj apoteci.

Za farmaceuta je ključno da uliva sigurnost svojim kupcima, kako bi im bilo prijatno da pitaju sve što im je potrebno, a da se tiče leka. Zato savetujemo da svojim zaposlenima obezbedite najkvalitetnije ICE medicinske uniforme, kako bi i njihov vizuelni identitet svedočio o profesionalnom pristupu i neupitnoj sigurnosti koja čeka svakog pacijenta, koji poseti vašu apoteku. 

Otvaranje apoteke iziskuje trud, novčana ulaganja, konstatnu borbu sa konkurencijom, ali pruža i veliko zadvoljstvo svim filantropima koji su pristali na plemenit medicinski poziv. Nadamo se da smo vam dali korisne savete kako da kreirate svoj kutak zdravlja, i da će otvaranje apoteke biti bar malo lakše uz naše savete i ICE uniforme.